MAZOWIECKI OKRĘGOWY
ZWIĄZEK SZERMIERCZY
   

      e-mail:
admin@szermierka.waw.pl
     
     


                                                                                                  

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze

12-11-2012

Zarząd WMZSzerm zawiadamia, że w dniu 14.11.2012 (środa) odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze podsumowujące ostatnie czterolecie.
Pierwszy termin zebrania godz. 17:30.
Drugi termin godz. 18:00.
Miejsce zebrania: Zespół Szkół przy ul.Bartosika 5 Warszawa (osiedle Gocław).
Zgodnie ze statutem zawiadomienia o zebraniu wraz z przydziałem mandatów zostały wysłane listownie na adresy klubów.

Prosimy o zabranie na walne pisemnego upoważnienia do reprezentowania swojego klubu.

W załączniku zamieszczamy propozycję nowego statutu Okręgowego Związku, który chcielibyśmy przyjąć na zebraniu. Proszę o zapoznanie się z dokumentem i przygotowanie ewentualnych uwag lub swoich propozycji.

Linki do dokumentów:
Propozycja nowego statutu
Sprawozdanie z działalności WOZS 09-12