MAZOWIECKI OKRĘGOWY
ZWIĄZEK SZERMIERCZY
   

      e-mail:
admin@szermierka.waw.pl
     
     


                                                                                                  

Komunikat Mazowieckiego Okręgowego Związku Szermierczego skierowany do Klubów

14-04-2013

MOZSz informuje , że z powodu braku finansowania przez Biuro Sportu Miasta Stołecznego Warszawy nie możemy organizować zawodów okręgowych.

Mamy nadzieję , że będzie to możliwe od czerwca 2013r, a najpóźniej tuż po wakacjach.

Jak Państwu  wiadomo na koniec poprzedniego roku, z przyczyn od nas niezależnych, zaprzestała działalności Warszawsko-Mazowiecka Federacja Sportu. Dotychczas to Federacja występowała o środki finansowe na organizację WOM i innych zawodów okręgowych do Biura Sportu MSt Warszawy. Otrzymywała również pieniądze na organizację szkolenia kadr wojewódzkich juniora i młodzika z Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego.

Wszystkie te działania prowadziła na rzecz okręgowych związków sportowych zatrudniając pracowników do obsługi księgowej i merytorycznej.

Po likwidacji WMFS powstała Unia Okręgowych Związków Sportowych. Ta nowa Instytucja powiadomiła zarząd MOZSzermierczego, że ma zapewnienia finansowania ze strony Biura Sportu Miasta ST, W-wy oraz Ministerstwa Sportu i że my jako okręg będziemy mogli kontynuować pracę szkoleniową i organizację zawodów w Warszawie.

Zarząd  podpisał umowę z Unią, która w naszym imieniu i w imieniu około dwudziestu paru innych związków okręgowych złożyła wnioski o finansowanie zadań na 2013 rok.

Niestety rozstrzygnięcie konkursu było dla Unii Okręgowych Związków niekorzystne i w związku tym pozostaliśmy na razie bez środków na ten sezon.

Podjęliśmy działania, aby  pozyskać pieniądze na nasze działania w tym roku. Podpisaliśmy umowę ze Szkolnym Związkiem Sportowym, który w pierwszym konkursie otrzymał pieniądze na organizację WOM i zawodów okręgowych dla OZS-ów które wybrały tę drogę postępowania. Mamy informację od Biura Sportu, że niebawem będzie  ogłoszony nowy konkurs i że Nasz okręg wraz z innymi pominiętymi wcześniej otrzyma środki finansowe na organizację zawodów.

Sugerowane przez niektórych działaczy organizowanie oficjalnych zawodów okręgowych bez środków finansowych nie może mieć miejsca. Zawody oficjalne muszą mieć zabezpieczenie podstawowe w postaci obsługi lekarskiej, wynajmu sali, opłat sędziowskich, dyplomów i medale. Startowe nie zabezpieczy finansowo zawodów.

Podjęliśmy próbę i na pewno uregulujemy sprawę uzupełnienia prawidłowej rejestracji naszego MOZSzermierczego i w przyszłości sami bezpośrednio, bez pośredników będziemy występować w konkursach o środki finansowe na działalność sportową.

Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji dla  rozwoju szermierki w Warszawie i w Województwie Mazowieckim. Nie pozostajemy jednak bez żadnych możliwości startowych dla młodzieży. Organizowane są bowiem w różnych miastach zawody o charakterze ogólnopolskim w różnych kategoriach wiekowych. Wiemy, że nie zastąpią one naszych rozgrywek okręgowych do których wrócimy najszybciej jak będzie to możliwe. Proponujemy do czasu rozwiązania naszych problemów organizowanie międzyklubowych treningów walkowych.

Mamy nadzieję , że władze sportowe stolicy pomogą nam w tej trudnej i skomplikowanej sytuacji.