MAZOWIECKI OKRĘGOWY
ZWIĄZEK SZERMIERCZY
   

      e-mail:
admin@szermierka.waw.pl
     
     


                                                                                                  

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze - 24 października 2016r. godz. 18:00

18-09-2016

Warszawa, 18.09.2016 r.

ZAWIADOMIENIE

Szanowni Członkowie Kluby MOZS !

Na zebraniu Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Szermierczego w dniu 13.09.2016r. Zarząd MOZS wyznaczył datę Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego na dzień 24 października 2016 r na godz. 18:00 w pierwszym terminie i na 18:30 w drugim terminie.

Walne zebranie odbędzie się w sali szkoły przy ul. Bartosika 5.

Zarząd zgodnie ze statutem zatwierdził liczbę delegatów na Walne Zebranie dla członków Okręgu:

AZS AWF Warszawa – 3 delegatów, MUKS VICTOR – 2 delegatów, pozostałe Kluby po jednym delegacie.

Zgłoszenia delegatów, kandydatów do władz Okręgu, oraz wnioski na WZD z argumentacją prosimy o przesyłanie na adres mailowy dotychczasowego Prezesa Okręgu ( kgrzegorek@neostrada.pl ) do dnia 15 października 2016 roku.

Sprawozdanie z mijającej kadencji dostarczymy na tydzień przed zebraniem.

Prezes MOZS

Krzysztof Grzegorek