MAZOWIECKI OKRĘGOWY
ZWIĄZEK SZERMIERCZY
   

      e-mail:
admin@szermierka.waw.pl
     
     


                                                                                                  

„Warszawski Ośrodek Szermierczy” DLA ZUCHÓW, DZIECI I MŁODZIKÓW

05-05-2011

I.      Miejsce:

Ø  Zespół Szkół nr 37, im Agnieszki Osieckiej,

03-964 Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 24

Sala szermiercza (wejście od ul. Urugwajskiej – przy lodowisku)

 

II.      Cel:

Ø  Popularyzacja i rozwój sportu szermierczego.

Ø  Integracja środowiska szermierczego Warszawy.

Ø  Podniesienie efektywności zajęć szkoleniowych.

Ø  Prowadzenie szkolenia szermierczego:

                          1.    Trening dla wszystkich zawodników (kategoria – zuchy, dzieci i młodzicy).

                          2.     Zawody ośrodkowe.

Ø  Prowadzenie doszkalania trenerów i instruktorów.

Ø  Szkolenie sędziów okręgowych.

 

III.      Zajęcia szkoleniowe:

Prowadzone będą zajęcia szermiercze dla zawodników kategorii zuchów, dzieci i młodzików ze wszystkich klubów warszawskich dostosowane do poziomu zaawansowania i pozwalające na zwiększenie ilości treningów prowadzonych w klubach:

Ø  Wolne walki,

Ø  Walki z założeniem,

Ø  Walki turniejowe,

Ø  Inne formy treningowe (lekcje indywidualne, ćwiczenia w parach, ćwiczenia strumieniem – z udziałem trenerów klubowych).

 

IV.      Plan zajęć:

W poszczególnych broniach (plan  tymczasowy):

 

Ø  Wtorki – floret (szabla – zajęcia dodatkowe*)  w godzinach 17.00 – 21.00

Ø  Czwartki – szpada(floret– zajęcia dodatkowe*)   w godzinach 17.00 – 21.00

Ø  Soboty – szabla,(szpada – zajęcia dodatkowe*)  w godzinach 10.00 – 14.00

 

V.      Obsada trenerska:

Ø  Szabla – Krzysztof Grzegorek

Ø  Szpada – Marek Poznański

Ø  Floret – Piotr Kiełpikowski

 

* Zajęcia dodatkowe będą prowadzone po uzgodnieniu z trenerem prowadzącym

 

Uwaga:

Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania ośrodka, programu  i uczestnictwa w zajęciach proszę kierować do odpowiedzialnego za organizację trenera Marka Poznańskiego

Tel: +48 668129844

E-mail:  poznanski1@op.pl