MAZOWIECKI OKRĘGOWY
ZWIĄZEK SZERMIERCZY
   

      e-mail:
admin@szermierka.waw.pl
     
     


                                                                                                  

Puchar Dzielnicy Praga Południe - 4 i 6 października 2011

21-09-2011

VIII edycja

„Puchar Dzielnicy Praga Południe”

im. Eugeniusza Śniegowskiego

 

III Turniej klasyfikacyjny

We florecie i szpadzie dzieci i zuchów

 

I. Miejsce:

Zespół Szkół nr 37, im Agnieszki Osieckiej (sala szermiercza)

03-964 Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 24

 

II. Uczestnictwo:

Uprawnieni do startu są dziewczęta i chłopcy w rocznikach:

                                             1.         Kategoria „zuchów” – roczniki 2002 i młodsi (mini broń „0”)

                                             2.         Kategoria dzieci – roczniki 2001 i 2000 (mini broń „0”)

 

III. System rozgrywania walk uzależniamy od ilości startujących.

 

IV. Program zawodów:

 

Początek zawodów w obu kategoriach wiekowych – godz. 17.30

 

Floret

 

Ø   III Turniej Klasyfikacyjny (dzieci)        – 04 października 2011 (wtorek)

 

Ø   III Turniej Klasyfikacyjny („zuchy”)   – 04 października 2011 (wtorek)

Szpada

Ø   III Turniej Klasyfikacyjny („dzieci”)   – 06 października 2011 (czwartek)

 

Ø  III Turniej Klasyfikacyjny („zuchy”)   – 06 października 2011 (czwartek)

 

V. Zgłoszenia:

 

Prosimy o zgłaszanie udziału w zawodach (nazwisko i imię, rocznik, klub)

do dnia 01 października 2011 roku na adres: poczta@pkszerm.com

 

VI. Startowe – 5,- zł.

 

VII. Uczestnicy muszą spełniać następujące warunki:

 

                                       1.         Posiadanie aktualnego ubezpieczenia.

                                       2.         Posiadanie aktualnych zaświadczeń lekarskich.

Uwaga:

W ramach cyklu zawodów przeprowadzane są 3 turnieje klasyfikacyjne i finał,

w którym wystartuje po 4 pierwszych zawodników w każdej kategorii z prowadzonej listy klasyfikacyjnej.

Do listy zaliczane są punkty za dwa najlepsze wyniki w cyklu.

 

Uroczysty finał - 16 grudnia 2011

 

 

 

Cykl zawodów szermierczych jest prowadzony w ramach zadania częściowo finansowanego ze środków finansowych M. St. Warszawy Dzielnica Praga Południe