MAZOWIECKI OKRĘGOWY
ZWIĄZEK SZERMIERCZY
   

      e-mail:
admin@szermierka.waw.pl
     
     


                                                                                                  

Komunikat Kolegium Sędziów PZSzerm - BARDZO PILNE

02-03-2012

Polski Związek Szermierczy                                           14 lutego 2012 r.

        Kolegium Sędziów

                                        Komunikat nr 01/2012

 

    Informujemy, że podczas "Challenge Wratislavia" (Wrocław,22-26 marca br.)będzie

    przeprowadzone seminarium dla kandydatów do egzaminu na sędziów związkowych.

    Warunki udziału w seminarium:

    - ukończone 20 lat przed 30 czerwca br.

    - posiadanie licencji sędziego okręgowego przez minimum 2 lata

    - aktywny udział w sędziowaniu zawodów w tym czasie

    - pozytywna opinia właściwego Okręgowego/Wojewódzkiego Związku Szermiercze-

      go o pracy w charakterze sędziego

   Kandydatów mogą zgłaszać macierzyste Okręgowe/Wojewódzkie Związki Szermiercze

pisemnie na adresy: biuro@wroclawianie.com i  w.dryla@onet.pl  w terminie do

    15 marca br. podając:

    - nazwisko, imię i datę urodzenia kandydata i broń w której kandyduje

    - nr licencji i datę uzyskania uprawnień sędziego okręgowego

    - opinię o pracy kandydata jako sędziego.

    Kandydaci będą sędziowali zawody - otrzymają od Organizatora ryczałty sędziowskie

    Koszty przejazdu i pobytu pokrywają macierzyste Okręgowe/Wojewódzkie Związki

    Szermiercze ,Kluby lub kandydaci we własnym zakresie.

    Kandydaci, których praca na "Challenge Wratislavia" będzie oceniona pozytywnie

    będą powołani na Finały OOM (1-6 lipca w Krakowie", gdzie będzie przeprowadzony

    egzamin.

                                                                        Przewodniczący Kolegium

                                                                        Wojciech Dryla

 

 W związku z powyższym komunikatem prosimy, aby kluby warszawskie przesłały kandydatury sędziów okręgowych spełniających kryteria, do dnia 8.03. na adres: poznanski1@op.pl