MAZOWIECKI OKRĘGOWY
ZWIĄZEK SZERMIERCZY
   

      e-mail:
admin@szermierka.waw.pl
     
     


                                                                                                  

Odwołanie zawodów okręgowych !!!

07-05-2012

Zarząd Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Szermierczego podjął decyzję o odwołaniu zawodów okręgowych zaplanowanych na maj, czerwiec 2012.
Powyższe podyktowane jest tymczasowym brakiem finansowania ze strony Warszawsko-Mazowieckiej Federacji Sportu.