MAZOWIECKI OKRĘGOWY
ZWIĄZEK SZERMIERCZY
   

      e-mail:
admin@szermierka.waw.pl
     
     


                                                                                                  

Zasady obliczania klasyfikacji końcowej w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży

  • do kwalifikacji końcowej zaliczane są dwa turnieje rozgrywane w sezonie,
  • zawodnik w każdym z turniejów zdobywa ilość punktów równą miejscu jakie zajął w turnieju,
  • w przypadku kiedy zawodnik nie wystartował w jednym z turniejów, to za ten turniej przydzielana jest mu ilość punktów równa ilości zawodników startujących powiększona o jeden punkt,
  • klasyfikacja końcowa tworzona jest w ten sposób, że pierwsze miejsce zdobywa zawodnik posiadający najmniejszą ilość punktów po dwóch turniejach,
  • kolejne miejsca przyznawane są na analogicznych zasadach, 
  • w przypadku gdy dwóch lub więcej zawodników posiada identyczną ilość punktów, to o ich kolejności decyduje miejsce zajęte w drugim turnieju